RTL Nieuws van 27 december 2021.

In de uitzendingen van het RTL nieuws van maandag 27 december jl. is aandacht besteed aan
misbruik van de subsidieregeling voor het aanvragen van de zorgbonus van € 1000,00 voor
zorgmedewerkers.
Atekos Zorg BV is in deze uitzending ten onrechte genoemd als partij die mogelijk zou hebben
gefraudeerd met de zorgbonus.
Atekos Zorg BV heeft in de dagen voorafgaand aan de uitzending RTL voorzien van alle gegevens met
betrekking tot de uitbetaling van de zorgbonus, compleet met betalingsoverzicht.
Atekos Zorg BV heeft een bonus ontvangen voor 12 zorgverleners en ook uitgekeerd aan 12
zorgverleners.
RTL heeft ondanks het feit dat Atekos Zorg BV de bonus aantoonbaar heeft uitgekeerd toch de naam
van Atekos genoemd in haar uitzendingen en de suggestie gewekt dat Atekos Zorg BV schuldig zou
zijn aan fraude met de zorgbonus.
Atekos Zorg BV betreurt dit en zal stappen ondernemen om RTL te bewegen tot rectificatie.

Read More