• Heeswijkplein 105 2531HG 's-Gravenhage

Volg ons via Sociale Netwerk

Webmail

RTL uitzending over ATEKOSZORG BV

RTL Nieuws van 27 december 2021.

In de uitzendingen van het RTL nieuws van maandag 27 december jl. is aandacht besteed aan
misbruik van de subsidieregeling voor het aanvragen van de zorgbonus van € 1000,00 voor
zorgmedewerkers.
Atekos Zorg BV is in deze uitzending ten onrechte genoemd als partij die mogelijk zou hebben
gefraudeerd met de zorgbonus.
Atekos Zorg BV heeft in de dagen voorafgaand aan de uitzending RTL voorzien van alle gegevens met
betrekking tot de uitbetaling van de zorgbonus, compleet met betalingsoverzicht.
Atekos Zorg BV heeft een bonus ontvangen voor 12 zorgverleners en ook uitgekeerd aan 12
zorgverleners.
RTL heeft ondanks het feit dat Atekos Zorg BV de bonus aantoonbaar heeft uitgekeerd toch de naam
van Atekos genoemd in haar uitzendingen en de suggestie gewekt dat Atekos Zorg BV schuldig zou
zijn aan fraude met de zorgbonus.
Atekos Zorg BV betreurt dit en zal stappen ondernemen om RTL te bewegen tot rectificatie.

Read More

Atekos zorg nieuws

Mensen die thuis wonen en zorg krijgen of nodig hebben, weten vaak niet dat ze recht hebben op ondersteuning voor het regelen van allerlei zaken.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat om onafhankelijke “cliëntondersteuners” die worden betaald door de gemeente of de zorgverzekeraar.

Deze onafhankelijke hulp kan de patiënten helpen de weg te vinden in de vele regels die er bestaan.

Mensen weten vaak niet dat deze ondersteuning bestaat en dat het voor hun gratis is, stelt de patiëntenclub. “Als ze er niet om vragen, krijgen ze het niet. Het beste zou zijn als de gemeente bij de uitnodiging voor een eerste zorggesprek meteen een cliëntondersteuner aanbiedt”, aldus een woordvoerder. Maar soms weten gemeenten volgens hem zelf niet dat dit bestaat.

 

Complex

Uit het onderzoek van de patiëntenfederatie blijkt dat driekwart van de mensen die gebruik hebben gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning daar heel tevreden over is. De helft van de mensen die recht hebben op de ondersteuning, heeft hier geen weet van of begrijpt niet wat zij moeten doen om de hulp te krijgen. De regelingen voor zorg en ondersteuning (WMO en WLZ) zijn soms zo complex dat mensen het niet goed begrijpen.

Zorgstaatssecretaris Martin van Rijn wil de cliëntondersteuning een impuls geven. De federatie wil dat er nu echt snel iets gebeurt, want de regeling bestaat al tien jaar. Als de staatssecretaris niet voorvarend te werk gaat, wil de federatie zelf met gemeenten en zorgverzekeraars om de tafel zitten om het goed te regelen.

Read More