• Heeswijkplein 105 2531HG 's-Gravenhage

Volg ons via Sociale Netwerk

Webmail

Atekoszorg is aangesloten bij Klachtenportal

Sinds fabruari 2019 is Atekos aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Atekoszorg voldoet aan de eisen Met aansluiting bij Klachtenportaal  om klachten & geschillen op een goede wijze te behandelen. We hebben hiermee een geregistreerde klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie, geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie zoals bijvoorbeeld Klachtenportaal Zorg.

De klachtenfunctionaris
Een cliënt kan een klacht bij de klachtenfunctionaris indienen. De klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een goede oplossing. Een klachtenfunctionaris moet voldoende onafhankelijk & onpartijdig zijn.

Wanneer een cliënt een klacht indient, zijn wij als zorgaanbieder verplicht om binnen 6 weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht.

Alle zorgaanbieders zijn verplicht een klachtenregeling te bieden, welke voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz.

Klacht indienen