• Heeswijkplein 105 2531HG 's-Gravenhage

Volg ons via Sociale Netwerk

Webmail

Atekos Zorg B.V. is een zorginstelling die zorg levert in de thuissituatie. Om deze kwalitatief en verantwoorde zorg goed uit te kunnen voeren werkt Atekos Zorg B.V. met gekwalificeerde medewerkers die structureel geschoold worden. Om onze zorgverlening goed te kunnen waarborgen heeft Atekos Zorg B.V. de keus gemaakt om aan bepaalde cliënten geen zorg te verlenen. Atekos Zorg B.V. levert geen zorg aan cliënten die voldoen aan 1 of meer van de hieronder genoemde criteria(s);

 • Cliënten met complexe psychiatrische (GGZ) problematiek.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek.
 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten met ernstige verbale of non-verbale agressie gericht tegen medewerkers van Atekos Zorg B.V..
 • Cliënten die medewerkers of anderen discrimineren.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een -kleinschalige (beschermde) woonomgeving.
 • Cliënten die vallen onder de wet BOPZ of de wet Zorg en dwang (medio 2020).
 • Cliënten die geen hulp van Atekos Zorg B.V. accepteren.
 • Cliënten waarbij er vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast.
 • Cliënten die seksueel ongewenste gedragingen hebben, die onveilig zijn voor naasten en medewerkers van Atekos Zorg B.V.
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),
 • Wij passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.

Indien er in de huidige zorgvraag een dusdanige verandering optreed waarbij de grens van 1 van hierboven bovengenoemde criteria in zicht komt, zal Atekos Zorg B.V. in overleg met de cliënt, mantelzorg huisarts en overige ketenpartners zich actief inspannen om tot een gezamenlijke passende oplossing te komen.